Arkiv

Ett av skälen till att EÖM lägger ut historiskt material på vår hemsida är att kyrkan i Kina vill få del av sin historia. EÖM:s missionshistoria är ju samtidigt deras kyrkohistoria (se text om EÖM:s del i Historie-projektet). 

Under Arkiv finns länkar till Svenska Missionen i Kinas missionsblad Sinims Land från första året 1896 och framåt. Det finns också några länkar till Svenska Mongolmissionens tidskrift Ljusglimtar från Mongoliet. Det finns historiskt material om missionärer i Kina, Mongoliet och  Japan, om tidiga missionsstationer och lokala medarbetare i Kina, tidiga årsberättelser, inscannade böcker m.m. 

2002-2012 trycktes och utgavs en papperstidning: EÖM-nytt. EÖM-nytt från åren 2002-2012 finns inscannade och tillgängliga att läsa som PDF-filer. 

Dessutom finns en hel del historiskt material deponerat på Riksarkivet. Kontakta oss gärna för mer information om vad som finns där.